21.09.2017
 
gmina: Białystok
powiat: Białystok
województwo: podlaskie

Białystok
Kościół Św. Kazimierza

ul. Ĺšw. Kazimierza 2
Białystok
15-817 Białystok
0‑85/6543400


Parafia pod wezwaniem Ĺ›w. Kazimierza KrĂłlewicza powstaĹ‚a w czerwcu 1977 roku. Pierwszym koĹ›cioĹ‚em parafialnym zostaĹ‚a niewielka drewniana Ĺ›wiÄ…tynia pod wezwaniem Ĺ›w. Kazimierza znajdujÄ…ca siÄ™ na cmentarzu przy ulicy Antoniuk Fabryczny. Po utworzeniu parafii rozpoczÄ™to starania o budowÄ™ nowego koĹ›cioĹ‚a parafialnego, co w Ăłwczesnych czasach nie byĹ‚o Ĺ‚atwe, bowiem wĹ‚adze niechÄ™tnie wydawaĹ‚y pozwolenia na budowÄ™ koĹ›cioĹ‚Ăłw. Jako przykĹ‚ad naleĹĽy podać fakt, ĹĽe w latach 1945 – 1981 mimo wielu prĂłb nie udaĹ‚o uzyskać siÄ™ ĹĽadnego pozwolenia na budowÄ™ Ĺ›wiÄ…tyni.

Dopiero w 1983 roku udaĹ‚o uzyskać siÄ™ stosowne zezwolenia i 25 kwietnia rozpoczęła siÄ™ budowa nowego koĹ›cioĹ‚a. Pierwsze naboĹĽeĹ„stwo – „w murach dolnego koĹ›cioĹ‚a” odprawiono 11 wrzeĹ›nia tego samego roku. W roku 1993 odbyĹ‚o siÄ™ pierwsze naboĹĽeĹ„stwo w „gĂłrnym koĹ›ciele”, a 27 paĹşdziernika 2002 roku – w 25 rocznicÄ™ utworzenia parafii nastÄ…piĹ‚a konsekracja koĹ›cioĹ‚a Ĺ›w. Kazimierza.

W miÄ™dzyczasie – w roku 1985 zakoĹ„czono budowÄ™ domu katechetycznego, a po roku 1990 plebaniÄ™.


Białystok - Kościół Św. Kazimierza na mapie


Liturgia na dzi¶

                    koscioly.net - baza ko¶ciołów wszystkich wyznań    

stat4u


aaaa
aaa